Tietosuoja seloste

Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

Yhdistyksen henkilötietolain (523/1999)10§ mukainen henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste. 7.3.2018 (Tarkistettu 2.3.2024)

1. Rekisterinpitäjä
Kuikan Eläkkeensaajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ulla Lehtonen, Kaarnapolku 14, 61300 Kurikka
puh.040 7015224, email: ulla.lehtonen49@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Kurikan Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kurikan Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), liittymisaika sekä jäsenmaksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden itsensä antamat tiedot. Jäsen antaa tiedot jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä joko suullisesti tai ilmoittautumiseen tarkoitetulla lomakkeella.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten. Henkilötietoja ei luovuteta millekään muulle ulkopuoliselle taholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) manuaalinen aineisto: Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä sekä matkojen vetäjällä, koska joillakin matkoilla esim. laivamatkoilla tarvitaan syntymäaikatietoja.

10. Tietojen tarkastusoikeus
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa jäsenrekisteristä sekä pyydettäessä saada kopio tiedoistaan. Hänellä on myös oikeus saada virheellisesti merkityt tietonsa korjatuksi. Tarkistus- ja korjauspyyntö tulee osoittaa jäsenrekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.